9c8a9dcfc28ac2eb89a7608cd09a6352.jpg 8a436ac44be195e2e74c9c7a9bb35ffd.jpg

Euromac 2767-1

3-fachtransport Maschine
mit Hubverstellung
und zwei Stichlängen

Euromac 441

1-Nadel-Freiarm-Barellschiff-Maschine,
Tisch abnehmbar
37a53aa34c92aed48e70f090b2ebd8c6.jpg 9830c659aa992140c0c0603c4926ba3d.jpg

Euromac 337/L

Obertransport-Maschine
mit großem Durchgang

Euromac 335

Freiarm
3-fachtransport-Maschine

d20dd0d3d6c13e7f53ae846d85247f0d.jpg

5400011c4ff02e73c560a19067cab4e6.jpg

Euromac 221

2-Nadel-Barellschiff-Maschine,
50cm Durchgangsraum

Euromac 243

1-Nadel-Barellschiff-Maschine

affb1c62d928b2567e11ac27aae9bc4e.jpg

d8aa25cb640594c68c244e8dfce647b9.jpg

Euromac 441-1

1-Nadel-Freiarm-Barellschiff-Maschine,
auch als Flachbett verwendbar

Euromac BS 4420

2-Nadel 3-fachtransport Maschine

149bdad8be35579ee0588926124a04f5.jpg

3d09b47b557764f8e7627dd0758fe4fd.jpg

Euromac LU2-4410

3-fachtransport Maschine

Euromac 1509

3-fachtransport Maschine
mit Hub-Schnellverstellung

1d42f8b5b667c134ed418e2a16b76b6f.jpg

7b7f1008759f659f4908efe58963173a.jpg

Euromac GC 6-7

3-fachtransport Maschine

Euromac KX3300

Obertransportmaschine
für mittelschwere Ware,
ohne Fadenabschneider

cd597071484c26b7398ce1555c80058a.jpg

fa593edd20ca24fcbb3fcf4fb47f3c70.jpg

Euromac 2603

freiarm 3-fachtransport Maschine

Euromac 267

3-fachtransport Maschine

f994802709550d565706672cf29012d2.jpg

5ea246ba282b49f75481fcf15bc6dfcd.jpg

Euromac

3-fachtransport Maschine
mit 43cm Durchgang

Euromac 337/FA

Obertransport-Maschine
mit Fadenabschneider und
Verriegelungsautomatik
d6369819ec09a0792016637093ed929a.jpg 634bf68430aab89cb8e63419b82b4da3.jpg

Euromac 2767

3-fachtransport Maschine
mit Fadenabschneider,
Verriegelungsautomatik
und zweiter Stichlänge

Euromac TK-341N

freiarm Maschine
bbe408420ec2b691d1c5767d4705cea0.jpg 4c6b0bf1b1e052ee186f7b5a693131db.jpg

Euromac 43-1/PFA

:::

Euromac 1509/7-63

:::
ae9f37f75754859beb5a1f0aa43764d5.jpg f8b5966f51890ed7b8d4a4a16843efe6.jpg

Euromac 1245

3-fachtransport Maschine

Euromac 1245

3-fachtransport Maschine
mit Einfassergarnitur
   
   

418ec3bed928f4c7d10db83c4a1fdc3c.jpg

 
a4b0501752646ec92d29dd41d269fa77.jpg  

JUKI PLW-1246-4

Säulenmaschine mit Radtransport